Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: podatek od nieruchomościNajważniejsze zmiany w projekcie prawa geologicznego i górniczego

Rządowy projekt nowego prawa geologicznego i górniczego wpłynął do Sejmu jeszcze w grudniu 2008. Od sejmowego pierwszego czytania, tj. od 19 III 2009 r., odbyto szereg spotkań, konsultacji i posiedzeń, a nadto przedłożono kilkanaście opinii do projektu. W ostatnim czasie prace nad projektem ustawy nabrały tempa – i po pracach w podkomisji oraz Komisjach: Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – Sejm przystąpił do drugiego czytania projektu. W trakcie tych prac, zgłoszono szereg poprawek i uzupełnień do projektu. Wybrane z nich prezentujemy poniżej.

więcej


Klasyfikacja stawów hodowlanych Wsr

Jednym z kierunków rekultywacji wyrobisk kopalń odkrywkowych jest kierunek rolny, efektem którego jest powstanie stawów hodowlanych ryb. Takiemu kierunkowi rekultywacji gruntów sprzyja niezwykle korzystna stawka podatku od nieruchomości. Czym zatem są stawy hodowlane w ujęciu klasyfikacyjnym? Czy każdy staw musi być ogroblowany?

więcej


artykuły

30/05/2014
Wybrane problemy prawne w praktyce przedsiębiorców górniczych

Działalność górnicza jest jednym z najbardziej skomplikowanych rodzajów aktywności gospodarczej — i to w wielu wymiarach. Wymusza to na ustawodawcy unormowanie zasad wykonywania takiej działalności.

01/04/2014
Dokumentacja ruchowa zakładu górniczego w świetle przepisu przejściowego rozporządzenia ruchowego

Dokumenty ruchowe zakładów straciły ważność 17 marca 2014 r.

17/02/2011
kontrole firmy

Kontrolowanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie jest zadaniem łatwym ani przyjemnym chyba dla obu stron. Nikt nie lubi być kontrolowanym. Kiedyś dowcipkowano, że „każdy przedsiębiorca to przestępca, tylko nie wszystkich jeszcze złapano”. Ale i dla kontrolujących nie zawsze jest to przyjemna praca, bowiem wiąże się z koniecznością wytykania uchybień, a to nie wpływa pozytywnie na relacje z przedsiębiorcą. Dlatego warto poznać zasady regulujące prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz kontrolujących.

01/01/1900
Potrącanie wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym
Potrącanie wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym - wyrok Sądu Najwyższego.